Skip to main content

Cennik pomocy prawnej

Sposób naliczania wynagrodzenia dobierany jest w zależności od charakteru sprawy.
Wysokość wynagrodzenia obliczana jest każdorazowo indywidualnie.
Sposób rozliczaniaWyjaśnienieKiedy najlepiej stosować
Wynagrodzenie ryczałtowe
Kwota ustalona z góry, indywidualnie dla każdej sprawy.
Tę formę wynagrodzenia proponujemy w sprawach, w których możliwe jest określenie przybliżonego czasu oraz nakładu pracy.
Wynagrodzenie godzinowe
Wysokość wynagrodzenia obliczana jest w oparciu o stawkę godzinową ustaloną wspólnie z Klientem.
Ten rodzaj wynagrodzenia jest dedykowany głównie podmiotom korzystającym ze stałej obsługi prawnej. Formę tę zalecamy w przypadkach, gdy trudno jest z góry określić czas oraz nakład pracy.
Success fee
Wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy.
Umowa z Klientem może dodatkowo przewidywać, że Kancelaria otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy.