Skip to main content

Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Grabias-Gontarz udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych. Oferujemy osobiste konsultacje, doradztwo, a także reprezentowanie stron w sprawach sądowych. Zakres świadczonych usług obejmuje także analizy prawne, opiniowanie umów i przygotowanie projektów pism.

Usługi prawnicze dla Klientów indywidualnych

Profesjonalna pomoc prawna z dowolnej dziedziny

Każdy indywidualny klient traktowany jest w sposób jednostkowy. Skuteczna porada prawna wymaga starannej analizy, ponieważ ma ona zastosowanie do konkretnej sytuacji i osoby.

Zajmujemy się sprawami z obszaru prawa rodzinnego, gdzie tematem jest np. podwyższenie bądź obniżenie alimentów, rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku czy ubezwłasnowolnienie. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w każdą sprawę i płynną komunikację.

Klientów indywidualnych wspomagamy w obszarze

 • prawa cywilnego
  sprawy o: zasiedzenia, zniesienia współwłasności, odszkodowania, zadośćuczynienia, sprawy egzekucyjne, sprawy o odszkodowanie, o ochronę dóbr, eksmisję/zapłatę czynszu
 • prawa karnego
  na każdym etapie postępowania toczącego się w sprawach karnych – zarówno przed policją i prokuraturą przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również przed sądem we wszystkich instancjach
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  sprawy o: rozwód, separację, podział majątku małżonków i rozliczenie nakładów, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, z zakresu władzy rodzicielskiej
 • prawa pracy
  sprawy związane z państwową inspekcją pracy, wypowiedzeniem warunków pracy i płacy, o wypłatę zaległego wynagrodzenia, odprawy, mobbing
 • prawa administracyjnego
  sporządzanie podań, wniosków, innych pism w toku postępowania, odwołania od decyzji, sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • prawa windykacyjnego
  przygotowanie wezwania przedsądowego, negocjacje, ugody, windykacja należności w fazie sądowej i egzekucyjnej

Pomoc prawna
dla osób prywatnych

Rozumiemy, jak trudno jest znaleźć właściwą interpretację w labiryncie niezrozumiałych zasad i przepisów. Dlatego tłumaczymy zawiłości i pomagamy w zrozumieniu prawniczego języka.

Zapewniamy klientom kompetentną reprezentację prawną. Sukces naszych działań zbudowany jest na połączeniu doświadczenia, empatii i wyjątkowej wiedzy praktycznej. Zapraszamy wszystkich, którzy szukają profesjonalnego pełnomocnika do reprezentacji w sądzie.